Car

ก่อนการติดตั้งหลายท่านวิตกกังวลในการหาร้านที่ติดตั้งทั้งนี้อยากให้ลองพิจารณาหัวข้อเหล่านี้เพื่อจะได้ร้านที่ดีและเหมาะสมกับรถและท่านเจ้าของรถดังนี้

 1. หาความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สก่อนเสมอ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่า รถของท่านสามารถติดตั้งแก๊สระบบใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นแก๊สชนิดใด ระบบหลักๆที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ
  • ระบบดูด
  • ระบบหัวฉีด
ต้องหาความรู้ให้ดีก่อนเสมอในทุกเรื่องก่อนการจัดหาร้านเสมอ เพราะระบบทั้งสองข้างต้นมีอุปกรณ์หลักเหมือนกันแต่อุปกรณ์ประกอบย่อยๆเพื่อติดตั้งให้สมบูรณ์นั้นแตกต่างกันตามแต่ละร้านถนัดหรือเจ้าของรถต้องการตามงบประมารที่ตนเองมี ต้องหาข้อมูลเพื่อที่จะได้มีความรู้บ้างก่อนการพูดคุยต่อรองกับเจ้าของร้านต่างๆดีพอ จะได้ร้านที่เราชอบยี่ห้อของอุปกรณ์ต่างๆที่เจ้าของรถมั่นใจและเหมาะสมกับรถ อยากให้ลองอ่านข้อมูลจากหนังสือ เช่น เปลี่ยนใจใช้แก๊ส หรือนิตยสารรายสองเดือน เช่น Gas for Cars, ติดตั้งแก๊ส กันก่อน เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแก๊สและการิดตั้งก่อนจะติดต่อร้าน
 1. สอบถามผู้ที่ติดตั้งมาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาการเลือกร้าน
  • จากเพื่อนหรือคนสนิทที่ไว้ใจได้และเข้าใจเรื่องแก๊สพอสมควร หากได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานด้วยแล้วจะยิ่งดีมาก
  • จากเว็บไซด์ของร้านหรือเว็บบอร์ดต่างๆ โดยเฉพาะเว็บบอร์ดของรถยี่ห้อหรือรุ่นที่เจ้าของรถแต่ละท่านใช้งานอยู่ เนื่องจากผู้ที่เคยติดตั้งรุ่นที่เจ้าของรถใช้งานอยู่ จะบอกข้อมูลที่ติดตั้งไปแล้วว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
 2. บริเวณใกล้บ้าน เส้นทางไป-กลับบ้านและที่ทำงาน มีร้านหรืออู่ที่ทำการติดตั้งแก๊สใดบ้าง โดยอาจสอบถามจากผู้ที่ติดตั้งมาก่อน หรือสังเกตจากระหว่างทางที่เราใช้เส้นทางเป็นประจำเสมอ
  • เพื่อความสะดวกในการเข้าติดตั้ง
  • เพื่อจะสามารถเข้าซ่อมหรือตรวจสอบระบบแก๊สได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เสียเวลาการเดินทางมาก หรือช่างสะดวกมาดูให้ได้ง่ายหากจำเป็น
  • เมื่อเดินทางไปหาร้านหรืออู่ง่าย จะทำให้เราไม่ละเลยหรือไม่อยากนำรถไปตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเล็กน้อย เพราะอย่าลืมว่า การติดตั้งแก๊สนั้นมีอันตรายหากเราละเลยการตรวจสอบต่างๆไปจะทำให้อันตรายต่อรถและเจ้าของรถพร้อมผู้โดยสารได้เสมอ
  • ที่สำคัญอีกอย่างจะลืมไม่ได้เลยคือ มีปั๊มแก๊สที่เราจะติดตั้งใช้งาน อยู่ในเส้นทางที่เราใช้รถประจำหรือไม่ ถ้าไม่มีไม่ควรเลือก หรือ ถ้ามีดูก่อนว่า ช่วงเวลาที่เราผ่านและต้องเติมแก๊สมีเหตุกาณ์แก๊สหมดบ่อยครั้งหรือต้องเข้าแถวรอนานหรือไม่ จะไม่คุ้มค่าในการติดตั้งเลยสักนิดเดียว หากติดตั้งไปแล้วไม่มีแก๊สให้ใช้งานหรือต้องออกนอกเส้นทางเพื่อไปเติมแก๊สทุกครั้ง
 3. ตรวจสอบร้านหรืออู่ที่ไปติดตั้งด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเสมอ
  • ร้านมีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้ในการตัดสินใจเลือกได้
  • ร้านมีการจัดพื้นที่การติดตั้งที่ดีหรือไม่ พื้นที่เหมาะกับปริมาณรับรถต่อวันหรือไม่ พื้นที่รบกวนพื้นที่สาธารณะหรือไม่ พื้นที่ปกป้องรถจากฝนขณะติดตั้งหรือไม่
  • ร้านจัดเก็บอุปกรณ์หรือจัดวางอุปกรณ์ได้เรียบร้อยดีหรือไม่ ดูได้ขณะร้านอยู่ในช่วงเวลาทำงาน จะมีผลต่อความครบถ้วนของอุปกรณ์ติดตั้ง การจัดวางไม่ดี จัดเก็บไม่ดี มีโอกาสที่อุปกรณ์จะเสียหายหรือสูญหายได้ง่ายไม่ครบถ้วนหรือมีปัญหาในการใช้งานรถภายหลัง
  • ร้านมีระเบียบในการเก็บของหลังเลิกงานหรือไม่ ดูได้จากช่วงเช้าก่อนเริ่มงานและช่วงเย็นถึงค่ำ ถ้าเราไปเร็วก่อนร้านเปิดจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานก่อนเลิกงานช่างมีระเบียบเก็บของหรือไม่ ถ้าไปช่วงเย็นๆ ก็จะเห็นการเก็บกวาดของและอุปกรณ์เครื่องมือก่อนเลิกงาน
  • การไปร้านช่วงเช้าช่วงเปิดทำการ ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นการรับรถของฝ่ายบริการที่รับรถที่นัดติตตั้ง เรามีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของรถที่มาติดตั้งหาข้อมูลได้เพิ่มเติม
  • การไปร้านช่วงเวลาทำงานปกติ จะเห็นช่างทำงานกับรถจริง เห็นการติดตั้ง การเจาะรูที่ตัวรถ ดูความปราณีตในการทำงาน การระมัดระวังการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ การปรับจูนเครื่องยนต์ก่อนการส่งมอบใช้งานให้เจ้าของรถ หากพอมีเวลา ลองสอบถามพูดคุยกับช่างที่ติดตั้งหรือเจ้าของร้านบ้างเพื่อดูความรู้ความสามารถของช่างและเจ้าของว่าดีพอที่จะไว้ใจให้ทำการติดตั้งแก๊สกับรถเราหรือไม่
  • การไปร้านช่วงเย็นหรือค่ำก่อนปิดร้าน เรามีโอกาสเห็นผลงานการติดตั้งแล้วเสร็จและการทดลองขับรถที่ติดตั้งเสร็จแล้ว, กลิ่นแก๊สที่ออกมาจากท่อไอเสียรถต้องบางไม่มีกลิ่นรุนแรง, การแนะนำเจ้าของรถยนต์ก่อนการใช้แก๊ส และเห็นฝีมือการติดตั้งที่แท้จริงเมื่อแล้วเสร็จว่าพึงพอใจหรือไม่
  • หากร้านหรืออู่นั้นไม่สามารถส่งรถได้ในวันเดียว ควรดูว่าร้านมีการเก็บรถดีพอหรือไม่ มียามรักษาความปลอดภัยหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยต่อรถ
  • ขอข้อมูลราคาของการติดตั้งชนิดต่างๆให้ครบถ้วนตามที่ร้านนั้นมี และสอบถามข้อมูลต่างๆไว้ทั้งด้านบริการหลังการขาย ใบตรวจสอบรับรองด้านวิศวกรรม และอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับความรู้ที่เราทำการบ้านมาก่อนเบื้องต้นหรือเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆที่ต้องการเปรียบเทียบ มองการแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊สเป็นหลัก ไม่ใช่มองปัญหาที่เกิดว่าเป็นเรื่องปกติของการติดตั้งแก๊สซึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่พูดแบบนั้น
  • มีอุปกรณ์ครบจริงและมีสำรองอยู่ในร้านก่อนให้จองติดตั้ง ไม่ใช่รับจองไว้ก่อนโดยอุปกรณ์ยังไม่มีที่ร้านจริง จะมีปัญหาในการเลื่อนการติดตั้งเมื่อของขาดตลาด และราคาขอเพิ่มเติมภายหลัง
  • หากไปที่ร้านลองสังเกตดูว่ามีลูกค้าร้องเรียนเรื่องการติดตั้งมากน้อยขนาดไหน และเป็นเรื่องใดที่เขาร้องเรียนกับร้าน เพราะบางครั้งปัญหาการร้องเรียนนั้นก็ไม่ได้เกิดจากร้านที่ติดตั้งแต่เพียงผู้เดียวแต่เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้รถยนต์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามร้านติดตั้งแก๊สนั้นหากเครื่องยนต์ไม่พร้อมตั้งแต่ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ควรที่จะรับรถมาติดตั้งโดยหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว หากทำอย่างนั้น อนาคตของร้านคงจะลำบากที่จะทำต่อไปเพราะลูกค้าจะพูดกันปากต่อปากจำนวนมากทำให้เกิดความไม่เชื่อถือและไม่เข้ามาติดตั้งอีกต่อไป ทั้งนี้ร้านที่ดีต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้เข้าใจและมั่นใจที่จะใช้งานต่อไปเสมอ
 4. เปรียบเทียบแต่ละร้านที่ไปดูมาเทียบกับความต้องการของเราเองก่อนการตัดสินใจ เรื่องอะไรที่ควรดูบ้างมีดังนี้
  • ความปลอดภัยของการติดตั้ง ควรมาเป็นอันดับแรกก่อนเรื่องอื่น ต้องไว้ใจได้ว่าไม่มีปัญหาหรือการแก้ปัญหาสามารถแก้ไขได้ดี
  • ความปลอดภัยของรถที่นำไปติดตั้ง ด้านพื้นที่ติดตั้ง หรือการเก็บรถยนต์เราที่ยังไม่แล้วเสร็จค้างคืนไว้ต้องไว้ใจได้
  • ได้ระบบการติดตั้งแก๊สและยี่ห้อของอุปกรณ์แก๊สต่างๆที่ต้องการจริงๆหรือยอมรับได้
  • สถานที่ของร้านที่ติดตั้งเราสะดวกไปติดตั้งและสะดวกในการเข้าตรวจสอบหรือซ่อมบำรุง
  • ราคาของค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าบริการอื่นๆ(ถ้ามี) ต้องทราบครบถ้วนและพอใจทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ควรเลือกร้านที่รับผิดชอบราคาที่จองไว้เสมอไม่มีการขอปรับราคาภายหลังงบไม่บานปลาย
  • ระยะเวลาของการติดตั้งแก๊สและปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ทำงานได้สมบูรณ์ ร้านส่วนใหญ่อาจจะทำงานติดตั้งได้แล้วเสร็จในวันเดียว แต่ก็มีอีกหลายร้านที่ไม่ยอมปล่อยรถที่ติดตั้งน้อยกว่าหนึ่งวัน ซึ่งอาจจะเป็นสองหรือสามวัน สำหรับความมั่นใจว่าการตรวจสอบงานดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องความพึงพอใจแต่ละคน เพราะส่วนใหญ่แล้วไม่อยากให้รถห่างตัวนานเพราะห่วงและมีภาระกิจต้องใช้รถทุกวันเป็นประจำ เพียงแต่ร้านที่ต้องการตรวจสอบปรับแต่งนานนั้นอาจจะอยากให้เจ้าของรถได้รถไปแล้วมีปัญหาน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลหรือกลับมาปรับแต่เครื่องยนตืใหม่ให้เป็นที่ไม่พอใจและเพิ่มภาระแก่ร้านเองโดยไม่ควรในอนาคต
  • ดูบริการหลังการติดตั้งว่ารับผิดชอบพอหรือไม่ ระยะทางที่ต้องเข้าตรวจสอบ ข้อมูลที่รับผิดชอบ
 

สุดท้ายความคุ้มค่าในการติดตั้งแก๊ส ถ้าตรวจสอบทั้งหมดแล้วเราใช้รถน้อยไม่คุ้มทุนตามแต่ละท่านคาดหวัง อย่าติดตั้งตามคนอื่นพูด หากพิจารณาแล้วไม่คุ้มอย่าติดตั้งเลย ใช้รถเติมน้ำมันเดิมๆจะดีกว่าเสียเงินแล้วไม่คุ้มค่าการลงทุน