Miss.Potter

posted on 14 Oct 2008 21:20 by zplus in sunny

จ้านาย...

หนัง Miss Potter ที่ให้มาดูน่ารักมาก

ประวัติของ เบียทริกซ์ พอตเตอร์ เจ้าของผลงาน The Tale of Peter Rabbit น่าสนใจมากทั้งตัวของคนแต่งและหนังสือที่แต่ง

ว่างๆจะไปหาผลงานของเธอมาอ่านดูบ้าง


 

แล้วจะหามาฝากเจ้านายด้วยนะ....เจ้านายยย